Zai Shi Hong Mei Ji [2-DVD]

$94.88
Y&PCF92292014
+
Add to wish list

 
再世紅梅記 2-DVD
內附48頁精美相冊連歌詞集 
 
監製: 白雪仙 
主演: 陳寶珠、梅雪詩 
 
 
Song List
 
DVD 1 
第一場 –觀柳還琴 
第二場 –折梅巧遇 
第三場 –鬧府裝瘋 
 
DVD 2 
第四場 –脫穽救裴 
第五場 –登壇鬼辯 
第六場 –蕉窗魂合 
Artist:
Connie Chan | Mui Shet Sze
Format:
DVD
Language:
Cantonese
No. of Disc:
2 Disc(s)