Roman Tam Mandarin Collection [HQCDII]

$45.99
EEG3065V1
+
Add to wish list

In-Stock: 1

HQCDII是現今可「量產」的CD製品當中,能在音質上最忠實、最接近原盤的CD製品。 

~日本 JVC K2XR Coding 技術~

 

Song List

CD

 1. 夜上海 

 2. 給我一個吻 

 3. 情人的眼淚 

 4. 今天不回家 

 5. 等著你回來 

 6. 三年 

 7. 綠島小夜曲 

 8. 明日天涯 

 9. 夢 

10. 吻別 

11. 不了情 

12. 南泥灣 

13. 夜來香 

14. 瀟灑走一回 

15. 愛神的箭 

Artist:
Roman Tam
Language:
Mandarin
No. of Disc:
1 Disc(s)
Label Co.:
EEG

Audiophile Info

Audiophile Format:
HQCD